(12.01.2015 - 00:00)

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia - oznamovacia povinnosť

Do 15. februára je každý prevádzkovateľ malého zdroja znečistovania ovzdušia povinný oznámiť obci údaje týkajúce sa malého zdroja znečisťovania prostredia.

(19.01.2015 - 09:46)

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov

 Situácia vo výskyte besnoty v Prešovskom kraji

(29.12.2014 - 09:31)

Separovaný zber

 

V rámci projektu „Zvýšenie úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu“ boli v priebehu mesiaca júl 2012 do každého domu dodané plastové zberné nádoby na zber plastov (žltá farba), skla (zelená farba) a papiera (modrá farba).

Kalendár

Oslavy prvého mája

Mesiac

9. Február 2015 - 16:30 - 20:00
9. Február 2015 - 18:00 - 20:00
11. Február 2015 - 9:02
18. Február 2015 - 9:05
Syndikovať obsah