(02.03.2015 - 16:16)

Východoslovenská distribučná, a. s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 18.03.2015 a 19.03.2015

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 18. marca 2015 a 19. marca 2015 od 07.40 h do 17.00 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia pre odberné miesto časť obce Ľubotice - celá ul. Kalinčiakova; ul. Jána Kostru úsek od č. d. 2 po č. d. 32, úsek od č. d. 1 po č.

(02.03.2015 - 12:15)

Východoslovenská distribučná, a. s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 12.03.2015

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 12. marca 2015 od 07.30 h do 17.00 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia pre odberné miesto časť obce Ľubotice - ul. Kalinčiakova úsek od č. d. 2 po č. d. 16 a úsek od č. d. 1 po č. d. 23; ul. Jána Kostru úsek od č. d.

(02.03.2015 - 12:05)

Východoslovenská distribučná, a. s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 11.03.2015

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 11. marca 2015 od 07.30 h do 17.00 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia pre odberné miesto časť obce Ľubotice - ul. Kalinčiakova úsek od č. d. 25 po č. d. 33, úsek od č. d. 18 po č. d. 24.

(02.03.2015 - 00:00)

Východoslovenská distribučná, a. s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 9.03.2015 a 10.03.2015

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 09. marca 2015 a 10. marca 2015 od 07.40 h do 16.30 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia pre odberné miesto časť obce Ľubotice - ul. Makarenkova úsek od č. d. 106 po č. d. 44, úsek od č. d. 97 po č. d. 37; ul. Šalgovická úsek od č. d. 2 po č. d. 8, úsek od č. d.

Kalendár

Oslavy prvého mája

Týždeň

9. Marec 2015 - 16:30 - 20:00
11. Marec 2015 - 9:06

Mesiac

18. Marec 2015 - 9:08
25. Marec 2015 - 9:09
Syndikovať obsah