28.11.2016 - 09:27
30.11.2016 - 08:14

 Východoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

časť obece Ľubotice - ul. Brezová bude v termíne 7. december 2016 od 07:50 h. do 12.30 h.

25.11.2016 - 10:24
Majstri Ľubotíc v stolnom tenise pre rok 2016
Syndikovať obsah